DIGITAL KURS I HÅLLANDE AV
HÄGNAD HJORT

Onsdagen 2/2 2022, kl 09.30-13.00 (ca)


Kursen kommer att hållas digitalt (Zoom eller motsvarande som inte kräver att man har
eget program eller licens) och länk för anslutning skickas ut dagen innan kursen.
Vi går igenom grunder och fördjupar oss av olika aspekter för att hålla kronhjort och
dovhjort i hägn. Fokus ligger på skötsel för en god hälsa och tillväxt, samt vilka fallgropar
som kan och bör undvikas. Vi går även kort igenom den nya smittskyddslagstiftningen.


Program
09.30 Introduktion och presentation av deltagare
10.00 Kort om lagstiftning kring hållande av hjort i hägn, inklusive EUs
nya smittskyddslagstiftning (AHL)
10.45 Bensträckare
11.00 Biologi och fysiologi hos hägnad hjort
11.30 Näringsbehov, foder, vatten och tillsyn
12.15 Bensträckare
12.30 Sjukdomar, parasiter och övervakning
12.50 Frågor och diskussion
13.00 Slut


Vi kommer även om intresse och tid finns, att kort beröra mufflon, visent, vildsvin och älg
i hägn och besvara frågor kring hållandet av dessa arter.


Kostnad: 1400 kr för medlem i Hjorthälsan, 1 750 kr för icke medlem. Avgiften faktureras
i efterhand och moms tillkommer.


Anmäl dig här eller till [email protected] senast 25/1 2022. Anmälan är
bindande. Frågor om kursinnehållet kan mejlas till [email protected]

Kategorier: Uncategorized