Landets hjortägare uppmanas under 2018-2020 att ta prover på alla avlivade vuxna kronhjortar (över 2 års ålder) från hägn för att Sverige skall kunna övervaka avmagringssjuka (Chronic wasting disease – CWD) hos hjortdjur. Målet är att försöka ta drygt 200 prover från hägnad kronhjort per år. Läs mer under fliken sjukdomar

Kategorier: inlägg