Som kund i Hjorthälsan får du ett flera fördelar

  • Regelbunden medlemsinformation via e-post och vår hemsida
  • Tillgång till telefonrådgivning med veterinärer som är specialiserade på hägnat vilt.
  • Hägn- och rådgivningsbesök av veterinär
  • Subventionerade obduktioner av avlivade eller sjuka hjortar (15 obduktioner nationellt 2020)
  • Subventionerad parasitprovsanalys (Vidilab, 15 prover nationellt 2020)
  • Konsultation kring provtagning, avmaskning och parasitsjukdomar
  • Subventionerade kurser och utbildningar (ex. utfodring, fältobduktion, smittskydd, aktuell lagstiftning, immobilisering mm.)

Kostnad per år:
Upp till 15 hondjur 2 000 kr exkl moms
16-50 hondjur 2 400 kr exkl moms
51 hondjur eller fler 2 800 kr exkl. moms

Faktureras efter inkommen anmälan för innevarande kalenderår. Medlemsavgiften anpassas utifrån hur många kvartal som är kvar av året. Blir du tex medlem i april så betalar du 75 % av medlemsavgiften.

2020 har vi även en extra kampanj då vi erbjuder alla våra gamla och nya kunder ytterligare 10% rabatt på medlemsavgiften. Detta för att vi ska få chansen och visa alla fördelar med Hjorthälsan för ett större antal kunder!