Som kund i Hjorthälsan får du ett flera fördelar

  • Regelbunden medlemsinformation via e-post och vår hemsidae
  • Tillgång till telefonrådgivning med veterinärer som är specialiserade på hägnat vilt.
  • Hägn- och rådgivningsbesök av veterinär
  • Subventionerade obduktioner av avlivade eller sjuka hjortar (20 obduktioner nationellt 2019)
  • Subventionerad parasitprovsanalys (Vidilab, 50 prover nationellt 2019)
  • Konsultation kring provtagning, avmaskning och parasitsjukdomar
  • Subventionerade kurser och utbildningar (ex. utfodring, fältobduktion, smittskydd, aktuell lagstiftning, immobilisering mm.)

Kostnad 2 800 kr exkl. moms per år. Faktureras efter inkommen anmälan för innevarande kalenderår.