Som kund i Hjorthälsan får du ett flera fördelar

  • Regelbunden medlemsinformation via e-post och vår hemsida 
  • Tillgång till telefonrådgivning med veterinärer som är specialiserade på hägnat vilt.
  • Hägn- och rådgivningsbesök av veterinär
  • Subventionerade transportkostnader till obduktionsanläggning (med Svensk Lantbrukstjänst, se gardochdjurhalsan.se/obduktion), 10 st under 2024
  • Subventionerade parasitanalyser, 10 st under 2024
  • Konsultation kring provtagning, avmaskning och parasitsjukdomar
  • Subventionerade kurser och utbildningar

Kostnad per år:
Upp till 15 hondjur 2 000 kr exkl moms
16-50 hondjur 2 400 kr exkl moms
51 hondjur eller fler 2 800 kr exkl. moms

Faktureras efter inkommen anmälan för innevarande kalenderår. Medlemsavgiften anpassas utifrån hur många kvartal som är kvar av året. Blir du tex medlem i april så betalar du 75 % av medlemsavgiften.

Vi fortsätter med vårt rabattsystem även 2024, för att vi ska få chansen och visa alla fördelar med Hjorthälsan för ett större antal kunder! Vi ger en femprocentig (5%) rabatt för alla gamla och nya anslutna hägn.