Om Hjorthälsan

Som kund i Hjorthälsan får du som hjortägare tillgång till

  • Regelbunden medlemsinformation via e-post och vår hemsida 
  • Tillgång till telefonrådgivning med veterinärer som är specialiserade på hägnat vilt.
  • Hägn- och rådgivningsbesök av veterinär
  • Subventionerade obduktioner av avlivade eller sjuka hjortar (10 obduktioner nationellt 2021)
  • Subventionerad parasitprovsanalys (Vidilab, 10 prover nationellt 2021)
  • Konsultation kring provtagning, avmaskning och parasitsjukdomar
  • Subventionerade kurser och utbildningar

Aktuellt

Det senaste från Hjorthälsan

”Obligatorisk provtagning CWD”

Ur ett nationellt hägnägarperspektiv är provtagningen obligatorisk att genomföra. De hägnägare som inte har möjlighet att provta vuxna djur (pga tidigare utslaktning, om man är nystartad eller dylikt) så är det inte ett krav att slakta och Läs mer…