Om Hjorthälsan

Som kund i Hjorthälsan får du som hjortägare tillgång till

  • Regelbunden medlemsinformation via e-post och vår hemsida 
  • Tillgång till telefonrådgivning med veterinärer som är specialiserade på hägnat vilt.
  • Hägn- och rådgivningsbesök av veterinär
  • Subventionerade transportkostnader till obduktionsanläggning (med Svensk Lantbrukstjänst, se gardochdjurhalsan.se/obduktion), 10 st under 2024
  • Subventionerade parasitanalyser, 10 st under 2024
  • Konsultation kring provtagning, avmaskning och parasitsjukdomar
  • Subventionerade kurser och utbildningar

Aktuellt

Det senaste från Hjorthälsan

Sjukdomsövervakning hos mufflonfår

Vi önskar under de kommande åren få blodprover från mufflonfår för att undersöka förekomsten av Maedi Visna-virus. Kännedomen om detta virus hos hägnade och vilda mufflon i landet är idag obefintlig. Hos tamfår finns sedan Läs mer…