Hjorthälsan bekostar parasitanalyser

Hjorthälsan kommer att satsa på att försöka få en bättre övervakning av parasitsläget hos våra hägnade hjortar. För dig som är kund hos oss finns därför möjlighet att under 2020 att ta avföringsprover som vi står för. Vi har möjlighet att sponsra analyskostnaden för avföringsprover. Så hör av er till oss så hjälper vi er med detta! De enda motprestationen är att vi kräver att man tar ett prov på våren (när grönskan kommer) och ett på hösten, vilket är standard inom parasitövervakningen. Det är först till kvarn som gäller, så hör av er till oss omgående.

Parasitanalyser      
Leverflundreundersökning   319 kr  

Lungmaskundersökning  

316 kr
Allmän parasitologisk undersökning ( innefattar ej leverflundra eller lungmask)   367 kr  

Provtagning – gäller alla parasiter

Varje vår, precis när grönskan kommit igång bör man ta ett parasitprov.


Beroende på svaret av det bör det följas upp med ytterligare ett en månad senare. Hjorthälsan har avtal med Vidilab AB i Enköping.

a) Plocka avföring (ej intorkad!) från 3-6 vuxna djur av vardera djurslag i hägnet. Alla djurslag bör provtas för sig (inkl. visent, älg, mufflon).

b) Lägg i plastpåse, märk påsen noga med djurslag.

c) Fyll i remissen (finns längre ner på sidan)

d) Om man misstänker lungmask – skriv LUNGMASK på remissen. För allmän undersökning av mag-tarmparasiter, skriv ALLMÄN. För undersökning av leverflundra, skriv LEVERFLUNDRA.

Till er som under året får parasitanalyser betalda av Hjorthälsan

Hjorthälsan kommer som sagt att stå för två analyser – ett vår-/försommarprov ett sensommar-/höstprov. 

Man måste dock bestämma sig för vilken analys man vill ska köras, och det beror på vad man ev. har för problem eller undringar över parasitläget i sitt hägn. 

Stora och lilla leverflundran

En parasit som oftast finns hos får (inkl. mufflon), men även hos nöt. Mufflon kan dö vid allvarlig smitta men även kron och dov kan drabbas. Det man oftast ser är väldigt fula levrar i samband med slakt eller obduktion. Levern blir knölig och skrumpen och trycker man med fingrarna på den kan man ibland få fram flundrorna. Den lilla leverflundran syns oftast i gallgångarna. 

Våren: Samla färsk avföring från 3-6 olika vuxna djur, lägg i påse eller burk och förslut. Skicka in så fort som möjligt till adressen som står på denna följesedel:

https://www.vidilab.se/wp-content/uploads/2017/10/Allm%C3%A4n_2017_v4.pdf

Skriv kod 109 för leverflundreanalys, samt JONAS MALMSTEN HJORTHÄGN.

Hösten: Här tar man prover ganska sent – gärna in i november-december. Ta då ett samlingsprov med färsk avföring från kalvar endast. Hantera, fyll i remiss och skicka in som ovan. Glöm inte fylla i kod 109 och JONAS MALMSTEN HJORTHÄGN så att fakturan hamnar hos oss.

Lungmask

En parasit som är vanligast hos kronhjort och kan ge problem (och dödlighet) hos kalvar på sensommaren. Vuxna djur blir oftast ”bara” bärare av den men sprider sedan smittan varje vår och sommar och där kalvarna sedan tar upp parasiten.

Våren: Samla färsk avföring från 3 olika vuxna djur, lägg i påse eller burk och förslut. Skicka in så fort som möjligt till adressen som står på denna följesedel:

https://www.vidilab.se/wp-content/uploads/2017/10/Allm%C3%A4n_2017_v4.pdf

Skriv kod 106 för lungmaskanalys, samt JONAS MALMSTEN HJORTHÄGN.

Hösten: Här tar man prover på sensommaren eller tidig höst. Ta då ett samlingsprov med färsk avföring från ca 3 kalvar endast. Hantera, fyll i remiss och skicka in som ovan. Glöm inte fylla i kod 106 och JONAS MALMSTEN HJORTHÄGN så att fakturan hamnar hos oss.

Allmän parasitanalys (mag-tarmparasiter inkl. piskmask)

Med denna analys får man en översikt över hur mycket mag-tarmparasiter djuren har. Det kan vara löpmagsmask, piskmask eller andra, varav de båda förstnämnda är de som ev. kan ställa till det med hälsan hos djuren i hägnet. 

Våren: Samla färsk avföring från 3-6 olika vuxna djur, lägg i påse eller burk och förslut. Skicka in så fort som möjligt till adressen som står på denna följesedel:

https://www.vidilab.se/wp-content/uploads/2017/10/Allm%C3%A4n_2017_v4.pdf

Skriv kod 103 för allmän parasitanalys, samt JONAS MALMSTEN HJORTHÄGN.

Hösten: Här tar man prover på sensommaren eller tidig höst. Ta då ett samlingsprov med färsk avföring från 3-6 vuxna djur – olika åldrar går bra. Hantera, fyll i remiss och skicka in som ovan. Glöm inte fylla i kod 103 och JONAS MALMSTEN HJORTHÄGN så att fakturan hamnar hos oss.

Hör av er med frågor och funderingar!


Hjorthälsan bekostar obduktioner

Det är viktigt att försöka få in fler avlivade sjuka eller döda hjortar till obduktion. Det sker just nu en del förändringar på laboratorierna i Skåne (Kristianstad) och Västergötland (Skara). Mer information om detta kommer. För att obducera ett djur krävs en remiss från veterinär. Hjorthälsan utfärdar dessa remisser utan kostnad. Under 2020 kommer Hjorthälsan att för anslutna hägnägare ersätta djurägaravgiften (ca 800-1100 kr + moms) för 15 obduktioner. Nedan följer en översikt över det normala förfarandet vid obduktion av hjort. Dock med det förtydligande att Hjorthälsan under 2020 betalar djurägaravgiften för 15 obduktioner.

Plats Förfarande  Kostnader     
Uppsala
(SVA)
Hägnägare kör in kadaver själv Djurägaravgift + kostnad för destruktion  
Skara Hägnägare kör in
kadaver själv
Djurägaravgift  
Kristianstad Hägnägare kör in
kadaver själv
Djurägaravgift