”Obligatorisk provtagning CWD”

Ur ett nationellt hägnägarperspektiv är provtagningen obligatorisk att genomföra. De hägnägare som inte har möjlighet att provta vuxna djur (pga tidigare utslaktning, om man är nystartad eller dylikt) så är det inte ett krav att slakta och provta djur som i vanliga fall inte skulle slaktas. Det finns inte heller en fastställd straffsats för enskilda som inte tar prover och skickar in. Däremot bör alla hägnägare vara medvetna om att om Sverige inte når provtagningsmålet under 2020 så kan Läs mer…