Uppdatering (sep 2020): Övervakning av avmagringssjuka (CWD) hos hägnad kronhjort 2020

Under resterande delen av  2020 ombes hägnägare som har kronhjort att hjälpa till med provtagning för CWD. Istället för att endast fokusera på sjuka, skadade och självdöda djur (dvs riskdjur) så kan man nu ta prover från normalslakten, så länge det är djur över 18 månader. Riskdjur är naturligtvis viktiga att provta, men det är inget tvång.  Läs mer under fliken sjukdomar

”Obligatorisk provtagning CWD”

Ur ett nationellt hägnägarperspektiv är provtagningen obligatorisk att genomföra. De hägnägare som inte har möjlighet att provta vuxna djur (pga tidigare utslaktning, om man är nystartad eller dylikt) så är det inte ett krav att slakta och provta djur som i vanliga fall inte skulle slaktas. Det finns inte heller en fastställd straffsats för enskilda som inte tar prover och skickar in. Däremot bör alla hägnägare vara medvetna om att om Sverige inte når provtagningsmålet under 2020 så kan Läs mer…