Nyhet om parasitprovtagning våren 2022

Dags att ta parasitprover! En korrekt skötsel innefattar även provtagning för parasiter hos de arter man har i hägn. Lungmask-analyser kan framför allt tas hos kronhjort. Hos övriga arter, inklusive dov, mufflon, älg, vildsvin och visent gäller analys av mag-tarmparasiter. Mufflon kan med fördel provtas för leverflundra. Avföringsprov från 3-6 individer tas och skickas till Vidilab för analys. Se mer utförlig information här