Kronhjortsägare skyldiga att provta för CWD under 2021

Du som har kronhjort i hägn är efter beslut att Jordbruksverket under 2021 skyldig att ta CWD-prover på ett visst antal djur (över ett års ålder). Först och främst ska prover tas från så kallade riskdjur – självdöda, magra eller sjuka djur. Har du få kronhjortar så ska du ta få prover osv. Som vi påpekat tidigare är detta ytterst viktigt för den nationella övervakningen av CWD, och om provtagningsmålet inte nås så kan det komma Läs mer…