Vi önskar under de kommande åren få blodprover från mufflonfår för att undersöka förekomsten av Maedi Visna-virus. Kännedomen om detta virus hos hägnade och vilda mufflon i landet är idag obefintlig. Hos tamfår finns sedan 30 år ett övervakningsprogram, och vi önskar nu även inkludera mufflonfåren för att kunna förstå eventuell förekomst och smittspridning bättre. Blodprov tas i samband med jakt eller slakt och skickas sedan tillsammans med en remiss till SVA. Djur under ett års ålder behöver inte provtas. Övervakningen är ett samarbete mellan Hjorthälsan, SVA och Gård & Djurhälsan. Kontakta oss för mer information och för att få utskickat provtagningsmaterial. Mer om sjukdomen finns här: https://www.gardochdjurhalsan.se/kunskapsbank/far/maedi-visna/

Läs mer här

Kategorier: inlägg